Cílem mé diplomové práce bylo vylepšit implementaci modulu pro mobilní aplikace pro výuku výslovnosti, najít místa vhodná pro optimalizaci a provést optimalizaci s cílem zvýšit přesnost, snížit čas zpracování a snížit paměťovou náročnost zpracování. Řečová knihovna pro výuku cizích jazyků byla implementovaná v React Native. Za pomocí TensorFlow Lite a dalších metod došlo k výraznému zrychlení. Zpracování 10s záznamu bylo zrychleno z 2,5 s na 0,5 s.

Text práce je v anglickém jazyce. Jedná se o mé první dílo v anglickém jazyce o takovémto rozsahu.

Processing pipeline Screenshot of Reat Native wrapper